Share
Follow

» Store » Volume 17 (2013): PDF files » Vol 17, No 2: PDF » Vol 17, No 2, Article 06.1, PDF

Vol 17, No 2, Article 06.1, PDF

Price: €0.00

FREE SHIPPING on this item

EAP Projekat Za Utvrđivanje Profesionalnih Kompetencija Psihoterapeuta U Evropi: Courtenay Young sa Traudl Szyszkowitz, Renée Oudijk, Peter Schultess & Ansis Stabingis 

Rezime
U ovom članku, radna grupa u okviru EAP projekta, je dala sažet prikaz, osnove, proces i razvoj EAP projekta utvrđivanja profesionalnih kompetencija evropskih psihoterapeuta, tokom protekle tri do četiri godine. Opisani su i osnovni principi razvitka projekta tokom narednih deset godina.
Ovaj članak opisuje potrebu i razvitak seta profesionalnih kompetencija koje su neophodne za psihoterapiju kao nezavisnu profesiju u Evropi, u cilju slobodnog kretanja profesionalaca kroz evrpopske zemlje,kao  i u cilju diferenciranja rada psihoteraputa od sličnih profesija kliničkih psihologa, psihijatara i savetnika.
Klučne reči: psihoterapija, profsionalne kompetencije, ključne kompetencije, funkcionalne kompetencije, profesionalni standardi treninga


» Continue Shopping

This article (translated into Serbian) is available as a Free PDF download. Our thanks to Vesna Petrovíc for the translation.