Share
Follow

» Store » Volume 17 (2013): PDF files » Vol 17, No 2: PDF » Vol 17, No 2, Article 05, PDF

Vol 17, No 2, Article 05, PDF

Price: €3.00

FREE SHIPPING on this item

Brak wpływu studiów psychoterapeuty na jego skuteczność i kompetencje zawodowe – wstępne wyniki badań: Milena Karlińska-Nehrebecka, Alicja Heyda, Andrzej Nehrebecki, dagmara Kuczynska-ginko, Stanisława Kufel

Abstrakt
W środowisku zawodowym i pośród laików rozpowszechniony jest pogląd, że kierunek studiów ukończonych przez psychoterapeutę jest jedną z tych determinant. Przeprowadzono badanie mające zweryfikować tezę, że psychoterapeuci którzy ukończyli studia lekarskie, psychologiczne lub pedagogiczne są skuteczniejsi i bardziej kompetentni niż absolwenci innych kierunków.
Próba badawcza i metody: Próba liczyła 235 diad psychoterapeuta-pacjent. Psycho- terapeutami byli studenci Studium Psychoterapii Integratywnej. Przed rozpoczęciem treningu ukończyli oni różne studia magisterskie: psychologiczne, pedagogiczne, teologiczne, lekarskie, pielęgniarskie, filologiczne, prawnicze, inne humanistyczne lub w naukach przyrodniczych. Przedmiotem oceny była sesja psychoterapeutyczna. Po zakończeniu sesji pacjent wypełniał szczagółową skalę ocen, dotyczącą psychoterapeuty i sesji. Kompetencje psychoterapeuty oceniane były przez ekspertów w oparciu o skalę ocen dotyczącą kompetencji osobistych i technicznych, na podstawie obserwowalnych kryteriów. do obliczenia wyników zastosowano metody nieparametryczne. Wyniki: Psycholodzy i lekarze i pedagodzy okazali się tak samo efektywni i kompetentni jak psychoterapeuci z którzy ukończyli inne studia humanistyczne lub w naukach przyrodniczych.tym samym nie znaleziono empirycznych podstaw dla uprzywilejowywania psychologów, lekarzy lub pedagogów w dostępie do kształcenia w zawodzie psychoterapeuty.
Słowa kluczowe: zawodowe kompetencje psychoterapeutyczne, psychoterapeuta, efektywność psychoterapii, skala oceny, szkolenie psychoterapeuty


» Continue Shopping