Share
Follow

» Store » Volume 17 (2013): PDF files » Vol 17, No 1: PDF » Vol 17, No 1, Article 8

Vol 17, No 1, Article 8

Price: €3.00

FREE SHIPPING on this item

Psychologia Pozytywna I neurolingwistyczna Psychoterapia W Pracy Z rodzinami Dysfunkcyjnymi: Barbara Gojżewska

Streszczenie
Środowisko tzw. rodzin dysfunkcyjnych jest odbiorcą usług psychoterapeutycznych w ramach licznych programów realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
W okresie wrzesień – grudzień 2011 zrealizowany został projekt szkoleniowy pt. Praca Z Rodziną Dysfunkcyjną, którego ważną częścią był moduł pt. Proceduty i Procesy Na Rzecz Reintegracji Rodzin. Artykuł przedstawia możliwości zastosowania koncepcji psychologii pozytywnej oraz podejścia stosowanego w neurolingwistycznej psychoterapii do praktyki psychoterapeutycznej w pracy z klientami objętymi tymi programami.
Wspólną cechą psychologii pozytywnej oraz neurolingwistycznej psychoterapii jest koncentracja na osobistych zasobach, osobistej aktywności w procesie zmiany, koncentracji na dobrze sformułowanym celu, języku jako narzędziu komunikacji, szacunku dla wyjątkowych możliwości klienta.
Autorka ukazuje proces reintegracji rodzin dysfunkcyjnych, który następuje pod wpływem tworzenia i wzmocnienia zasobów osobistych rodziców dzieci umieszczonych w placówkach opieki instytucjonalnej.
Praca z rodziną dysfunkcyjną poprzedzona została wzmocnieniem zasobów terapeutów. Silne wsparcie zawodowe grupy osób pracujących z rodzinami dysfunkcyjnymi w trakcie superwizji zaowocowało polepszeniem kontaktu pomiędzy pracującym personelem i rodzinami.
Słowa kluczowe: neurolingwistyczna psychoterapia, psychologia pozytywna, rodzina dysfunkcyjna, dziecko w opiece instytucjonalnej


» Continue Shopping