Share
Follow

» Store » Volume 09 (2005): PDF files » Vol 09, No 1: PDF » Vol 09, No 1, Article 07, PDF

Vol 09, No 1, Article 07, PDF

Price: €3.00

FREE SHIPPING on this item

Veza između psihoetrapijskog odnosa. Snova i unutrašnjeg doživljaja polnog identiteta muških klijenata: Sandra Stankovic

moj rad neću vezati za veoma široko i zanimljivo polje dinamike između ženskog psihoterapeuta i muških klijenata, već ću se kretati između Stoller-ovog i Tyson-ovog polja polnog idnetiteta i Steiner- ovog koncepta psihološkog skloništa (Psychic retreat) kao osnovom za razumevanje dva klijenta koja prikazujem. unutrašnji doživljaj polnog identiteta mojih klijenata se reprezentovao kako u snovima tako i u načinu na koji su uspostavljali odnos sa mnom, koja su kontratransferna osećanja budili u meni tj. u našem psihoterapijskom odnosu.


» Continue Shopping