Share
Follow

» Store » Volume 09 (2005): PDF files » Vol 09, No 1: PDF » Vol 09, No 1, Article 04, PDF

Vol 09, No 1, Article 04, PDF

Price: €3.00

FREE SHIPPING on this item

Psychotherapia i poradnictwo (counseling): Jerzy Aleksandrowicz

Streszczenie
Dążenie do prawnych regulacji statusu psychoterapii w krajach Unii Europejskiej wiąże się z potrzebą sformułowania definicji “psychoterapii” i “poradnictwa” – pomocy psychospołecznej. Różnią się one ze względu na specyfikę oddziaływań, jakość pomocy i typ relacji międzyludzkich.
Psychoterapia to leczenie, polegające na oddziaływaniach psychospołecznych mających na celu usunięcie zaburzeń funkcji. Dlatego psychoterapeuta musi mieć gruntowną wiedzę o zaburzeniach zdrowia. Oddziaływania psychospołeczne podejmowane w jakimkolwiek innym celu – poradnictwo, uruchamianie niespecyficznych czynników terapeutycznych itp. – to pomoc psychospołeczna, opierająca się głównie na naukach humanistycznych, głównie na wiedzy i umiejętnościach psychologicznych.
Psychoterapia i różne formy pomocy psychospołecznej powinny być stosowane w leczeniu zarówno przez lekarzy jak i przez pracowników wykonujących inne zawody medyczne. Posługiwanie się nimi wymaga jednak uzupełnienia wykształcenia zawodowego.
Psychoterapia, pomoc psychospołeczna, poradnictwo, oddziaływania psychospołeczne, związek terapeutyczny


» Continue Shopping